نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

پروژه های نقشه برداری

نقشه برداری

 

  پروژه های نقشه برداری توپوگرافی کارفرما خلاصه شرح تاریخ انجام
100 1- تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 وعرض 200متر از مسیر ساوه- دلیجان آب منطقه ای استان مرکزی جهت آبرسانی به شهر ساوه به طول 130 کیلومتر 1392
200 2-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/500 و عرض 300متر از مسیرهای احداثی و بهسازی استان قزوین راه و ترابری استان قزوین جهت احداث و تعریض جاده به طول 30کیلومتر 1390
300 3-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/1000 از محور سمنان -شهمیرزاد شرکت زیر بناهای حمل و نقل کشور جهت احداث و تعریض جاده بطول 18کیلومتر 1389
400 4-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1/200از بقاع متبرکه استان تهران اداره اوقاف استان تهران تهیه پلان از بیلت از 60 امام زاده استان تهران 1388

 

 

نقشه برداری

 

  پروژه های نقشه برداری توپوگرافی کارفرما خلاصه شرح تاریخ انجام
1- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت اصلاح هندسی تقاطع ها به مساحت400هکتار 1392

2- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت اصلاح هندسی تقاطع ها(قرارداد سالیانه) 1391

3- تهیه نقشه وضع موجود با مقیاس 1/500 از معابر جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش جهت هدایت آبهای سطحی منطقه توریستی به مساحت هکتار 1390

4-تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت احداث خطوطBRTبه طول30کیلومتر 1389

5- تهیه نقشه با مقیاس1/500از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت احداث خطوطBRT 1388

6- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر منطقه 8تهران شهرداری منطقه8 جهت اصلاح هندسی تقاطع ها 1387

نقشه برداری

 

  پروژه های نقشه برداری خطوط انتقال کارفرما خلاصه شرح تاریخ انجام

1-تهیه نقشه پلان پروفیل به مقیاس1/1000و عرض200متر واقع در شهرستان خدابنده آب و فاضلاب روستایی زنجان به طول40کیلومتر 1391

1200

2-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس1/1000و به عرض200متر از خط انتقال دز به خمین آب و فاضلاب استان مرکزی به طول30کیلومتر 1390

1300

3-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس1/1000و عرض200متر از مسیر آبرسانی به دلیجان-نیمور-محلات و سایپا خمین آب و فاضلاب استان مرکزی به طول40کیلومتر 1390

1400

4-تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس1/1000و عرض200متر از مسیر آبرسانی قزوین-بیدستان آب و فاضلاب استان قزوین به طول20کیلومتر 1390

 

 

 

 

 

نقشه برداری

 

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی کارفرما خلاصه شرح تاریخ انجام

 

1-مشاور نقشه برداری مقیم در پروژه بهسازی ساختمان مرکزی بانک ملی شرکت ژالکه تهیه نقشه وضع موجود و پیاده سازی محورها و کنترل اجرا 1390

2-مشاور نقشه بردار مقیم در پروژه ساخت مجتمع تجاری-اداری الهیه شرکت درفش بابک جهت ساخت برج الهیه 1390

3-مشاور نقشه بردار پروژه ساخت دانشکده صنایع غذایی واحد علوم تحقیقات به مساحت75000 متر مربع شرکت بلند طبقه پیاده سازی نقاط وال پست به تعداد 10000نقطه و ارائه خدمات مشاور مقیم 1389

4-مشاور نقشه بردار مقیم در پروژه ساخت هایپر استار شرکت ماف و وریتاس فرانسه به صورت قطعات پیش ساخته بتنی و 70000متر زیر بنا 1387

5-مشاور نقشه بردار ساخت مجتمع مسکونی شمشک صندوق بازنشستگی فولاد جهت ساخت برج های مسکونی 1386

نقشه برداری

 

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی کارفرما خلاصه شرح تاریخ انجام
  1-تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و عیان از 12روستای شهرستان طالقان بنیاد مسکن استان تهران به مساحت 1200 هکتار 1390

2-تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و اعیان از 8روستای شهرستان ساوجبلاغ بنیاد مسکن استان تهران به مساحت 900 هکتار 1388
  3- تهیه نقشه 1/500به صورت عرصه و اعیان از 11 روستای خراسان رضوی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی به مساحت 800 هکتار 1386

نقشه برداری

 

ردیف شرح دستگاه مدل تعداد
1 دستگاه GPSدو فرکانسه تریمبل 1جفت
2 دستگاه GPS تک فرکانسه لایکا سوئیس سری SR20 1جفت
3 دستگاه توتال استیشن 805TC-407TC305TCR-ULTRA805TCR 6دستگاه
4 GPSدستی گارمـین 6دستگاه
5 ترازیاب SPRINTER-2NAK 2عدد
6 بی سیم با برد کوتاه و بلند ـــ 6جفت
7 رایانه و پلاتر ـــ 10عدد