نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 ساعت 07:44

نقشه برداری ( نقشه یو تی ام)

نقشه برداری


در مبحث نقشه برداری نقشه یو تی ام نقشه ای است که در ان موقعیت ( محل وقوع ملک) ، ابعاد و مساحت ملک با دقت سانتی متر و جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک اورده شده است.

 

به این ترتیب در مبحث نقشه برداری اگر به عنوان مثال نقشه یو تی ام جهت ارائه کردن به اداره ثبت اسناد و اخذ سند تک برگی مد نظر باشد از روی این نقشه که با نقشه برداری بدست امده مساحت دقیق ملک و حدود اربعه در سند درج می گردد و همچنین مختصات گوشه های ملک در سیستم اداره ثبت اسناد بایگانی می شود.

منتشرشده در نقشه برداری