نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 09:05

انواع شمال در نقشه برداری

نقشه برداری

 

برای نقشه برداری باید اول جهت شمال را تعیین کنید تا در مراحل بعدی نقشه برداری به مشکل نخورید. در کل  3 شمال در نقشه برداری وجود دارد که در زمان استفاده از نقشه از ان استفاده می کنیم.

 

شمال اول در نقشه برداری عبارتست از امتداد یک نقطه از سطح زمین به سمت قطب شمال سمتی پیدا می شود که به ان شمال حقیقی یا جغرافیایی می گویند که با علامت ستاره قطبی مشخص می شود.


از چرخش زمین به دور خود یک نیروی جاذبه مغناطیسی به وجود می اید که در قطب شمال متمرکز می شود و نوک عقربه قطب نما را به طرف خود جذب می کند. به عبارت دیگر امتدادی را که عقربه قطب نما میشود در نقشه برداری شمال مغناطیسی نام دارد.

در نقشه برداری امتداد خطوط عمودی روی نقشه را در جهت بالا شمال شبکه می گویند.

نقشه برداری
نقشه برداری
منتشرشده در نقشه برداری