نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 09:49

ارماتور و خاموت چه هستند؟

نقشه برداری

به طور کلی در سازه های بتن آرمه دو نوع  میلگرد  وجود دارد: میلگرد های طولی و میلگرد های عرضی.
 
 هر  میلگرد ی که در راستای طول عضو (تیر یا ستون) باشد میلگرد طولی و هر میلگرد ی که در راستای عرض عضو و عمود بر میلگرد طولی باشه میلگرد عرضی هست.
 
به منظور جبران مقاوت کششی پایینی که در بتن وجود دارد از آرماتور(میلگرد) استفاده می شود که معمولا در راستای عضو(تیر یا ستون) اجرا می گردد.
 
خاموت (آرماتور عرضی) هم یک نوع میلگرد عرضی هست که برای مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی در نظر می گیریم و عموما به صورت تنگ بسته (چهارگوش) طراحی و برای مهار آرماتورهای طولی اجرا می شود.
 
خاموت به انگلیسی: stirrup
آرماتور به انگلیسی: reinforcement bar  یا  rebar

 

نقشه برداری
نقشه برداری


 

منتشرشده در نقشه برداری