نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

یکشنبه, 07 خرداد 1396 ساعت 09:20

توتال نقشه برداری

نقشه برداری

 

مهم ترین و کاربردی ترین ابزار نقشه برداری دوربین توتال نقشه برداری است که امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد و به طور کلی همه نیاز های نقشه برداری را برطرف میکند.

 

در واقع باید برای شروع کار نقشه برداری با دوربین توتال کار هایی انجام بدهید تا اولا تراز سطح را بدست آورید و بعد بتوانید اندازه طول را در هر جهت بیابید. معمولا برای شروع نقشه برداری می گویند باید دوربین توتال را توجیه کنید و توجیه کردن دوربین توتال نقشه برداری به این معناست که جهت شمال آن را بدست آورید.

در واقع در اصطلاحات خاص نقشه برداری برای اینکه دوربین توتال نقشه برداری را توجیه کنید و یا جهت شما را پیدا کنید باید دوربین توتال نقشه برداری را در جهت امتدادی که آزیموت یا ژیزمان آن صفر است ببندید.

 

توتال نقشه برداری
توتال نقشه برداری

منتشرشده در نقشه برداری
دوشنبه, 01 خرداد 1396 ساعت 06:33

ترازیابی با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویزه از جمله مرسوم ترین و متداول ترین روشهایی است که در کار نقشه برداری  در اجرای طزحهای عمرانی و توسعه کشور استفاده می شود. اجرای پروژه هایی مانند تهیه کردن پروفیل های طولی مسیر رودخانه، راهها، خطوط انتقال نیرو و ... نیازمند کار ترازیابی با دوربین نقشه برداری می باشد. 

 

علاوه بر موردی که ذکر شد روش ترازیابی با  دوربین نقشه برداری در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد کردن نقاط پایه ( کنترل زمینی) برای تبدیل کردن عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه استفاده می شود.
با وجود اینکه روش ترازیابی با دوربین نقشه برداری دقت بسیار بالایی دارد ولی اجرای این روش بسیار زمان بر و پر هزینه بوده و تاکنون روش جایگزینی برای کار  نقشه برداری   نقشه برداران متصور نبوده و پس از گذشت سالیان دراز این عملیات در
کشور ما و تنها توسط سازمان  نقشه برداری  انجام می شود.

 

نقشه برداری
نقشه برداری
منتشرشده در نقشه برداری