نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

گیرنده های نقشه برداری تک فرکانس

شنبه, 13 خرداد 1396 ساعت 09:32

نقشه برداری

 

این گیرنده ها دریافت کننده موج L1 و رمز گشایی کد C/A می باشند و کاربرد
اصلی انها در انتشار ایستگاهها یا شبکه نقاط   نقشه برداری   می باشند.
دقت تعیین موقعیت مختصات به صورت یک دستگاه تک در   نقشه برداری   1 تا 3 متر می باشد اما قدرت اصلی این دستگاهها در تعیین وقعیت تفاضلی می باشد.
کاربری این دستگاهها برای تکثیر شبکه نقاط   نقشه برداری  می باشد.
با توجه به اینکه گیرنده ها فقط دریافت کننده موج L1 می باشند و در صورت اینکه ارتباط ماهواره قطع شود نیازمند زمان برای توجیه مجدد می باشند،
برای عملیات برداشت   نقشه برداری   در نقاط شهری مناسب نمی باشد ولی در
خاج از شهر و در مناطق دشت و تپه ماهواره با توجه به برقراری دید اسمانی
مناسب، امکان برداشت نقاط در عملیات   نقشه برداری   با در نظر گرفتن دقت 1 تا 2 سانتی متر وجود دارد.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 76 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 08:49