نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

کاربرد های نقشه برداری در صنعت نفت

سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:51

نقشه برداری 

در واقع میتوان گفت که مهترین هدفی که حوزه  نقشه برداری  در صنعت نفت را در مدیریت اکتشافات دنبال می کند نظارت بر دقت و صحت پیاده سازی تمامی نقاط مکانی بر روی زمین است. این خدمات   نقشه برداری   صرفا بر روی خشکی انجام نمی شود و بر روی دریا، خشکی، مناطق ساحلی( ابی، خاکی) نیز پشتیبانی می شود. در خدمات  نقشه برداری  در بخش GIS علاوه بر خدمات ارائه شده خدمات نیاز سنجی نیز انجام می شود.
در واقع میتوان گفت رد گرایشهای مختلف رشته  نقشه برداری  در تمام قسمتهای
این قسمت وجود دارد چه در مرحله مطالعات اکتشافی که بدون انالیزهای سنجش از دور ، GISو ژئودزی ناممکن است و چه در تاسیس کردن چاه، پالایشگاه، خطوط لوله و دیگر کارهای ساختمانی و تاسیساتی که قدم به قدم ان
نیازمند خدمات  نقشه برداری  زمینی می باشد.

نقشه برداری
نقشه برداری

خواندن 121 دفعه