نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

چک لیست تراکم بتن

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 06:09

 

نقشه برداری 

ویبره کردن اصولی بتن به عنوان عاملی محسوب می شود که عدم توجه کافی به آن می تواند کل عملیات بتن ریزی را تحت اشعاع قرار دهد. تراکم بتن عموما با استفاده از ویبراتورهای ماشینی صورت می پذیرد و موجب یکپارچگی حجم بتن و چسبندگی مناسب بتن و میلگرد برای به وجود آوردن بتن مسلح یکپارچه می باشد و از آسیب هایی هم چون کرمو شدن بتن جلوگیری می کند.

در این بخش، چک لیست تراکم بتن را براساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان فراهم آورده ایم که فایل PDF آن را نیز می توانید در انتها دانلود نمایید.

چک لیست تراکم بتن(ویبره بتن):

دربرگرفته شدن کلیه ی میلگردها و اقلام مدفون در بتن در حین عملیات تراکم و پر شدن قسمت های داخلی و به خصوص گوشه های قالب ها.

فرو رفتن ویبراتور به طور منظم و در فواصل مشخص به گونه ای که ویبراتور در لایه ی زیرین که هنوز خمیری است فرو رود و دوقسمت لرزانیده شده با هم همپوشانی داشته باشد.

وارد شدن ویبراتور به صورت قائم در داخل بتن و آرام بیرون آوردن آن به منظور باقی نماندن حباب هوا در بتن.

وجود حداکثر فاصله ی 1/5 برابر شعاع عملکرد موثر ویبراتور برای فواصل بین نقاطی که ویبراتور در آن فرو می رود.

متراکم نمودن طول 800 میلی متر از بتن دیوارها و ستون ها با ویبراتور شلنگی(درونی)؛ در صورتی که از ویبراتورهای متصل به قالب استفاده شود.

استفاده ی الزامی از ویبراتورهای ماشینی برای تراکم بتن ستون ها.

شروع تراکم بتن پیش از شروع گیرش سیمان.

استفاده از میله ی فولادی(تخماق) یا وسایل مشابه برای تراکم بتنی که در کارهای کوچک و محدود و مخلوط های خمیری و روان استفاده می شود(با اجازه ی دستگاه نظارت

خواندن 72 دفعه