نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

توتال نقشه برداری

یکشنبه, 07 خرداد 1396 ساعت 09:20

نقشه برداری

 

مهم ترین و کاربردی ترین ابزار نقشه برداری دوربین توتال نقشه برداری است که امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد و به طور کلی همه نیاز های نقشه برداری را برطرف میکند.

 

در واقع باید برای شروع کار نقشه برداری با دوربین توتال کار هایی انجام بدهید تا اولا تراز سطح را بدست آورید و بعد بتوانید اندازه طول را در هر جهت بیابید. معمولا برای شروع نقشه برداری می گویند باید دوربین توتال را توجیه کنید و توجیه کردن دوربین توتال نقشه برداری به این معناست که جهت شمال آن را بدست آورید.

در واقع در اصطلاحات خاص نقشه برداری برای اینکه دوربین توتال نقشه برداری را توجیه کنید و یا جهت شما را پیدا کنید باید دوربین توتال نقشه برداری را در جهت امتدادی که آزیموت یا ژیزمان آن صفر است ببندید.

 

توتال نقشه برداری
توتال نقشه برداری

خواندن 100 دفعه