نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

اموزش اتوکد برای رسم یک پلان ساده

یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 12:40

نقشه برداری

کار کردن در محیط AutoCad می تواند به دو طریق صورت بپذیرد. 1. کار کردن با منوها     2. کار کردن با خط فرمان که در پایین نرم افزار تعبیه شده است. خیلی بهتر است که با یادگیری چندین دستور ساده بتوانید از خط فرمان استفاه نمایید و پلان معماری را به راحتی هرچه تمام تر رسم کنید. در این راستا تکنیک های زیر را در نظر بگیرید.

- در ابتدا این موضوع بسیار حائز اهمیت است که ابعاد خود را به محیط اعلام کنیم تا در هنگام پرینت گرفتن با مشکل رو به رو نشویم. بدین منظور در خط فرمان می نویسیم: limits و enter را می زنیم  ابعاد می دهیم و در ابتدا 0 و 0 و سپس برای برگه A4 ابعاد 21و 29.7 و برای برگه A5 ابعاد 42و 29.7 را وارد می نماییم  Z را می نویسیم و enter می زنیم  A را می نویسیم و enter می زنیم  سپس در صورت نیاز به منوی Format رفته  unit  واحد سانتی متر (centimeter) را انتخاب می نماییم و در نهایت مقیاس  نقشه  را در قسمت چپ و پایین صفحه به 1/50 یا 1/100 تبدیل می کنیم.

- برای رسم خط(line) در خط فرمان می نویسیم: L و enter می زنیم.

- برای رسم دایره(circle) در خط فرمان می نویسیم: C و enter می زنیم.

- برای ایجاد یک خط موازی به فاصله ای مشخص و دقیقا اندازه ی یک خط دیگر(Offset) در خط فرمان می نویسیم: O و سپس enter می زنیم  فاصله ی دلخواهمان که قرار است بین این دو خط باشد را وارد می کنیم  سپس خط مورد نظر را با کلیک انتخاب می کنیم  در سمت راست یا چپ خط مورد نظر کلیک می نماییم تا خط موازی در همان قسمت ظاهر شود.(این قابلیت در رسم پلان معماری بسیار سودمند است)

- برای پاک نمودن بخشی از خط در خطوط متقاطع(trim) در خط فرمان می نویسیم: tr و سپس2 بار enter می زنیم و بر روی خط مورد نظر کلیک می کنیم تا فقط همان قسمت(نه کل شکل) پاک شود.

- برای پاک نمودن خط یا شکل(erase) ابتدا قسمت مورد نظر را با کلیک انتخاب می کنیم و سپس در خط فرمان می نویسیم: E و enter می زنیم.

- برای امتداد دادن یک خط تا خط دیگر(extend) به گونه ای که دو خط به یکدیگر برسند در خط فرمان می نویسیم: Ex و enter می زنیم  خطی که قرار است تا آن ادامه داده شود را انتخاب می کنیم و enter می زنیم خطی که قرار است تا آن ادامه داده شود را انتخاب می کنیم تا خط قبلی به آن وصل شود.(این قابلیت در رسم پلان معماری بسیار سودمند است)


- برای انتخاب نوع خط (line type) در خط فرمان می نویسیم:LT و enter می زنیم.

- برای انتخاب ضخامت خط(line weight) در خط فرمان می نویسیم: LW و enter می زنیم.

برای یافتن خصوصیات یک شکل(properties) در خط فرمان می نویسیم: pr و enter می زنیم.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 117 دفعه