نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

اطلاعات جغرافیائی نظامی ( MGID)

دوشنبه, 26 تیر 1396 ساعت 11:43

نقشه برداری 

MGID در واقع مانند  نقشه  هایی می باشد که روی هم چاپ شده اند که شامل   نقشه   راه ها، مناطق، پل ها،  نقشه  های اموزشی و غیره می باشد. درنتیجه این نوع از نقشه ها به خصوصیات و ویژگی های نقشه های پایه وابستگی  دارند .

از دیگر مواردی که در MGID مطرح می باشد اطلاعات ابادی ها در فرهنگ های جغرافیایی می باشد که در بعضی از MGID

ها ی مهم و حساس اطلاعات داده های رقومی زمین DTED دارای خروجی چاپی نیست ، گرچه در فرمت استاندارد به طور معمول

در طراحی  نقشه  از انها استفاده می گردد. 

 

 

خواندن 69 دفعه