نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

مقياس چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 07:41

نقشه برداری  مقياس نقشه رابطه ايست که بين ابعاد حقيقي عوارض و ابعاد آن روي  نقشه  موجوداست به عبارت ديگر ابعاد حقيقي به نسبت معيني کوچک شده و سپس روي نقشه منتقل ميگردند. اين نسبت به صورت کسري نوشته مي شود که به E=1/n.10m شکل مي باشد.درکارهاي مهندسي ، معماري…

نقشه برداري مسطح چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 05:57

نقشه برداری  د ر نقشه برداري  از مناطق کوچک اثر کرويت زمين تقريباً ناچيز است و مي توان زمين را در منطقه کوچکي مسطح در نظر گرفت و به عبارت ديگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود  هستند موازي هم بوده و در اين صورت امتداد شاقول در نقاط…

شبکه بندي نقشه چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 05:43

نقشه برداری  در موقع ترسيم  نقشه  و براي اينکه فاصله ، سمت و سطح نقشه بهتر مشخص و قابل درک گردد کاغذ  نقشه  را شبکه بندي مي نمايند.   فواصل شبکه بندي بر حسب مقياس  نقشه  متفاوت است درنقشه هاي بزرگ مقياس (نقشه هايي که مقياس آنها 1000/1 تا 2000/1 باشد)…

مزایای استفاده از سیستم GPS یکشنبه, 04 تیر 1396 ساعت 09:35

نقشه برداری  دقت بسیار زیاد در موقعیت یابی داشتن پوشش جهانیدارا بودن زمان بندی دقیق نداشتن هیچ گونه هزینه برای استفاده کنندگانتعیین سرعت در سه محور مختصات قابلیت دسترسی همیشگیقابلیت کاربردی در هر شرایط آب و هواییعدم محدودیت در به کار گیری همگانی دقت نسبی  IPPM  برای طول های کوتاه…

بيان موقعيت نقاط در سطح زمين سه شنبه, 30 خرداد 1396 ساعت 05:22

نقشه برداری  موقعيت هر نقطه در روي زمين با دو عامل طول و عرض جغرافيايي مشخص مي شود. طول جغرافيايي هر نقطه عبارتست از زاويه بين سطح نصف النهار گرينويچ و سطح نصف النهار نقطه مورد نظر و عرض جغرافيايي عبارتست از زاويه بين قائم نقطه با صفحه استوا بيانموقعيتنقاطدرسطحزمينImageمختصات…

نقشه برداري زميني سه شنبه, 30 خرداد 1396 ساعت 05:15

نقشه برداري زمينيبين موقعيت نسبي نقاط واقع در سطح زمين و يا نزديک به آن هدف اصلي نقشه برداري  است. از اين تعريف ساده چنين استنتاج مي شود که هدف، تعيين مختصات نقاط در سه بعداست. البته در بعضي موارد، براي تعيين موقعيت، بعد زمان نيز مورد توجه قرار مي…

ترازیاب(نیوو) سه شنبه, 30 خرداد 1396 ساعت 05:00

نقشه برداری   این وسیله نیز به شکل یک دوربین طراحی شده است که بر روی سه پایه مستقر می گردد. این دوربین برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می رود. این دوربین به همراه یک خط کش بلند که میر یا شاخص نامیده می شود استفاده می…
نقشه برداری .1 فضا : این قسمت که به بخش فضایی معروف است در خارج از جو زمین فعال است و توسط 24 ماهواره فعال همه کره زمین را جاروب میکند. این شامل ایستگاه های کنترل زمینی است که دارای مختصات معلوم هستند و موقعیت آنها از طریق روش های کلاسیک…

روش های برداشت توپوگرافی در دریا  پنج شنبه, 25 خرداد 1396 ساعت 07:23

نقشه برداری  اکوساندر (Echo Sounder) در نقشه برداری  اکوساندرها وسایلی بـوده که از طریق امواج اکوستیکی (صوتی)کار می کنند و از طـریق این امـواج عمق بستر کـف دریـا تعـیین میگردد. در این روش بر اساس زمان رفت و برگشت امواج صوتی طـبق فـرمول زیر می توان عمق بستر دریا را…

ژئودزی سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 09:56

. ژئودزی: در مورد تاریخچه ژئودزی می‌توان به ریشه یونانی کلمه ژئودزی به معنای تقسیم کردن زمین اشاره نمود. این تعریف نشان می‌دهد که از نظر تاریخی، ژئودزی با تهیه نقشه و تجزیه و تحلیل در مورد وضعیت زمین و داده‌های مکانی ارتباط نزدیکی دارد. تقریباً در اواخر قرن 19…

سنجش از دور در نقشه برداری سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 09:41

نقشه برداری  علم، هنر و فن کسب اطلاعات درباره یک شئ، منطقه یا پدیده بوسیله آنالیز داده های اخذ شده توسط وسیله (ابزاری) است که با شئ، منطقه یا پدیده تحت بررسی در تماس مستقیم نباشد. سنجش شامل اندازه گیری و ثبت انرژی بازتابی یا منتشر شده الکترومغناطیسی از سطح…

کاربردهای جانبی نقشه‌برداری دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 10:13

نقشه برداری  نقشه‌برداری   علاوه بر انجام مسئولیت‌های اصلی خود، در ارتباط با دیگر رشته‌های مهندسی و علوم پایه همکاری گسترده‌ای دارد، از آن جمله در:مهندسی عمران: تهیه نقشه از منطقه کار، پیاده کردن محور ساختمان‌ها، کنترل هندسی عملیات اجرایی، تعیین میزان نشست ساختمان‌ها، پیاده کردن و کنترل مسیر بزرگ راه‌ها،…

مباني و اصول كارتوگرافي دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 09:56

نقشه برداری  کارتوگرافي به صورت سنتي بعنوان علم و هنر ترسيم نقشه تعريف شده است. نقشه ها بصورت سنتي بوسيله مداد و کاغذ ترسيم مي‌شدند ولي گسترش و مزاياي کامپيوترها، کارتوگرافيرا متحول کرده است. بيشتر نقشه هاي کيفي _ تجاري هم اکنون توسط نرم‌افزارهاي نقشه کشي از انواعCAD,GIS  و ديگر…

طولیاب در نقشه برداری دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 09:40

نقشه برداری  طولیاب الکترونیکی لیزری در نقشه برداری : با استفاده از ابزارهای الکترونیکی، اندازه گیری طولها بخصوص طولهای بلند سریعتر انجام می شود. اساس کار طولیابهای الکترونیکی  در نقشه برداری بر مبنای ارسال موج و دریافت موج منعکس شده و اندازه گیری اختلاف فاز موج می باشد. با توجه به شرایط…
نقشه برداری  .1نقشه‌برداری  زمینی: شامل تهیه نقشه‌های توپوگرافی اعم از منطقه‌ای ، شهری و نقشه‌های کاداستر ، نقشه‌برداری   و پیاده کردن نقشه‌ها شامل مسیرها ، خطوط لوله و انتقال نیرو ، نقشه‌های شهری و ثبتی ، تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین‌،   نقشه‌برداری  تونل و معدن،…
صفحه2 از2