نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

O.K.B چیست؟

دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 06:23

نقشه برداری

O.K.B مخفف کلمات آلمانی ocoupenci kingstone benchmark می باشد و در  نقشه  های معماری که در ایران ترسیم می شود به معنی "ارتفاع کف زمین تا کف پنجره " است. همان طور که می دانید بر اساس موقعیت قرارگیری ساختمان، می بایست یک سری محدودیت هایی در مورد دید به ساختمان های مسکونی روبه رویی مد نظر قرار داده شود که این هدف با برقراری یک ارتفاع مناسب از کف پنجره تا کف زمین مرتفع می شود تا شخص درون ساختمان دید مستقیمی نسبت به ساختمان های رو به رویی نداشته باشد.

لازم به ذکر است که در تصویری که در پایین مشاهده می نمایید، ارتفاع شماره ی 4 برابر با O.K.B می باشد که در  پلان  های معماری نوشته می شود.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 68 دفعه