نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

کاربرد لیزر در نقشه برداری

دوشنبه, 12 تیر 1396 ساعت 08:22

نقشه برداری 

واژه Laser مخفف عبارت LightAmplified By Simulated Emission Of Radiation است كه خود عبارت نشان دهنده اصول ايجاد ليزر است؛ همچنان كه از معناي واژه Simulate پيدا است منظور از آن برانگيختن و تقويت

مقدمه:

واژه Laser مخفف عبارت Light Amplified By Simulated Emission Of Radiation است كه خود عبارت نشان دهنده

اصول ايجاد ليزر است؛ همچنان كه از معناي واژه Simulate پيدا است منظور از آن برانگيختن و تقويت كردن پرتوهاي خاصي

است كه منابع آنها اجسامي نظير ياقوت، نئودميوم و كربن است و واگرايي كمتري از خود نشان داده و در مقايسه با نور مرئي

كه از هفت طيف قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش تشكيل شده است، تك رنگ و يك طيفي (Coherent) هستند

چون پرتوهاي ليزر تكرنگ هستند و واگرايي ندارند براي امتداد دهي در كارهاي عمراني بسيار مناسب بوده و در موارد بسيار

دقيق نظير حفاري تونلها،   نقشه برداري   هاي زير زميني نظير مترو و در رسيدن به نقاط Break through كه از دو طرف حفاري

انجام مي شود تا به هم برسند،‌ كاملا كاربرد دارند.

 

خواندن 57 دفعه