نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

نقشه برداری در خدمت مهندسین معمار و شهرساز شامل مراحل زیر است

چهارشنبه, 21 تیر 1396 ساعت 05:06

نقشه برداری 
1. برداشت  نقشه  کلی به منظور مطالعات اولیه
2. برداشت  نقشه  دقیق برای تهیه طرح و اجرا
3. پیاده کردن طرح و پروژه
4. کنترل پروژه ضمن اجرا
5. کنترل نهایی و تحویل کار
عملیات زمینی شامل مراحل زیر است:
1. شناسایی مقدماتی منطقه عملیات
2. انجام اندازه‌گیریهای لازم برای تعیین طولها – زوایا و غیره
3. ثبت اندازه‌گیریها در دفاتر و فرم‌های مخصوص
کارهای دفتری شامل مراحل زیر است:
1. محاسبات مقدماتی برای آنکه بتوان اندازه‌گیری های انجام شده روی  نقشه  برده شوند.
2. انتقال اندازه‌ها روی  نقشه  (ترسیم)
3. پاکنویس نمودن و کنترل نقشه
4. انجام محاسبات سطح، حجم و غیره در صورت لزوم (مثل محاسبات سطح زمین یا حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی)

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 59 دفعه