نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

مهندسی نقشه برداری یا به طور عمومی مهندسی ژئوماتیک چیست؟

سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 11:30

نقشه برداری 

  مهندسی  نقشه‌برداری    (Surveying Engineering) که امروزه گاهی اوقات مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک (Geodesy & Geomatics) نیز خوانده می‍شود؛ علم جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، بویژه داده‌های مربوط به سطح زمین و همچنین مدلسازی، تحلیل و مدیریت داده‌های زمین مرجع است. بطور کلی ژئوماتیک، علم و تکنولوژی مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روش‌های بدست‌آوری، سازماندهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطلاعات می‌باشد. علاوه براین از آنجا که درگذشته کلیه فعالیت‍‌های مزبور به تهـیه  نقشه  از ‌محدوده‌ای از زمین منجر می شده لـذا به رشــته مهنــدسی   نقشه‌برداری  معروف گردیده و به سبب آنکه هرنوع فعالیت وسـاخت و ساز عمرانی درنخستین گام مستلزم استفاده از نقشه بوده است ،این رشته ازجمله گرایش‌های مهنـدسی عمران به حساب می‌آمده است. لیکن امروزه با گسترش دامنه فعالیت‌های مهندسین این رشته شاهد حضور آنان درسایر کاربردهای علمی تحقیقاتی و صنعتی اعم از کنترل سدها، برج‌های بلند، هدایت هواپیماها، پیش بینی زلزله، باستان‌شناسی، ساخت قطعات صنعتی و ... می‌باشیم به همین سبب شاید بتوان نام مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک را دارای وجه تسمیه مناسب‌تری برای این رشته دانست. ژئوماتیک با طیف وسیعی از علوم مرتبط است که هرکدام برای ارائه تصویری از جهان فیزیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این علوم عبارتند از: ژئودزی، سنجش از دور، فتوگرامتری، نقشه برداری  ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم تعیین موقعیت جهانی. ژئوماتیک از جمله علومی است که کاربردهای زیادی در علوم مختلف دارد: محیط زیست، مدیریت منابع زمینی، آمایش سر زمین، نظارت بر منابع طبیعی، توسعه پایدار، مدیریت سواحل، برنامه‌ریزی شهری.

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 98 دفعه