نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

رشته‌های مختلف نقشه‌برداری

شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 07:47

نقشه برداری 

برای طرح و پیاده کردن مسیرها از قبیل راه و راه آهن و کانال کشی و غیره استفاده می‌گردد.نقشه‌برداری  مسیر

نقشه‌برداری  زیرزمینی  موضوع آن برداشت یا پیاده کردن نقشه‌های تونل و معادن و غیره ‌است.

نقشه‌برداری هیدروگرافی به منظور داشتن موقعیت عمق دریاها و رودخانه‌ها جهت عبور و مرور کشتی‌ها، زیردریائی‌ها، محل عبور لوله‌های نفت وگاز دراعماق دریاها، ایجاد اسکله‌های جدید ومکانیزه، احیای بنادر و تاسیسات ساحلی متعلق به آنها و همچنان بهره‌برداری صحیح و بهینه از دریاچه‌ها و سدها برای مقاصد و اهداف مختلف از آن استفاده می‌شود.

نقشه‌برداری  نظامی  برای تهیه نقشه‌های نظامی و تعیین نقاط مهم استراتژیکی یک منطقه و برای اهداف نظامی و آرایش و استقرار نیروهای رزمنده و مواضع تعرضی و دفاعی با مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف این آن مباحث مربوط به پیاده کردن محور ساختمان‌ها، کنترل هندسی طرح‌های اجرایی از نظر طول، زاویه و ارتفاع است  .نقشه برداری ساختمانی

‌نقشه‌برداری صنعتی  هدف آن، بحث درباره روش‌های کنترل هندسی ماشین‌آلات و قطعات پیش‌ساخته هنگام نصب در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و مانند آن است.

هدف آن تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی است .نقشه‌برداری  ثبتی

برای تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها به کار می‌رود.  نقشه‌برداری  شهری

نقشه برداری
نقشه برداری
خواندن 61 دفعه