نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی چیست؟

یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 08:25

نقشه برداری 

دیاگرام های  نیروی برشی  و لنگر خمشی به عنوان یک ابزار آنالیزی محسوب می شوند که با شناسایی  نیروی برشی  و لنگر خمشی در یک نقطه ی خاص از یک تیر یا ستون به طراح کمک می کنند تا عضو را به طور مناسبی طراحی نماید. این دیاگرام ها می توانند به طراح کمک کنند تا  نوع، سایز، و جنس عضو را تعیین نماید به گونه ای که هیچ گونه شکستی در عضو رخ ندهد.

نمونه ای از یک نمودار  نیروی برشی  و لنگر خمشی در قسمت زیر نشان داده شده است.

 

هم اکنون وب سایتی را به شما معرفی می نماییم که شما می توانید به راحتی و با ارائه دادن طول تیر(Beam length)، محل تکیه گاه ها(support)، محل بارهای نقطه ای(point load)، و محل بارهای گسترده به راحتی اقدام به رسم دیاگرام های نیروی برشی  و لنگر خمشی کنید.

خواندن 305 دفعه