نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

تنظیم کردن دوربین توتال استیشن در نقشه برداری

سه شنبه, 10 مرداد 1396 ساعت 11:34

نقشه برداری 

 

دوربین های توتال استیشن(total station) توسط نقشه برداران و مهندسان حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند تا داده ها و اطلاعات میدانی جمع آوری گردد و برای تکمیل پروژه از آن ها استفاده شود.

تاکنون، مدل های متعددی از دوربین توتال ساخته شده است، اما کلیه ی آن ها بر روی یک سه پایه قرار می گیرند و می بایست کاملا در همه ی زمان ها تراز باقی بمانند تا داده هایی که توسط دوربین به دست می آیند دقیق باشند. مراحل برپا کردن دوربین توتال به شرح زیر می باشد:

مرحله ی 1:

هر سه پایه ی موجود در سه پایه را کمی باز کنید تا سه پایه به ارتفاع مدنظر شما دست پیدا کند.

دستگیره ها را ببندید و محکم کنید

- پایه ها را باز کنید تا ظاهری مثلثی شکل بر روی زمین پدیدار شود

    

مرحله ی 2:

- دوربین توتال را با هر دو دست بر روی سه پایه قرار دهید و همیشه از هر دو دست خود برای نصب دوربین بهره بگیرید

- پس از قرار دادن دوربین بر روی سه پایه، به آرامی دوربین را با استفاده از پیچی که در زیر سه پایه قرار دارد محکم کنید

مرحله ی 3:

- پای هر سه پایه ی روی زمین را به کمک پاهای خود محکم به درون زمین فرو کنید

مرحله ی 4:

هریک از پایه های سه پایه را آن قدر بالا و پایین کنید تا حباب موجود در  تراز دایره ای شکل به طور کامل در قسمت وسط قرار بگیرد.

مرحله ی 5:

به منظور میزان کردن هرچه بیش تر دستگاه، دوربین را آن قدر بچرخانید تا قسمت پایینی دوربین دقیقا با پیچ های ترازیاب    A و B در یک خط و تراز قرار بگیرد و منطبق شود

- سپس همان پیچ های ترازیاب را در جهات مختلف بچرخانید تا حباب موجود در صفحه ی  ترازیاب کاملا در مرکز قرار بگیرد

    

مرحله ی 6:

-  دوربین را 90 درجه بچرخانید(در حالت ایستاده) و مرحله ی 5 را تکرار کنید، اما این بار فقط از سومین پیچ ترازیاب استفاده کنید

مرحله ی 7:

دوربین را 90 درجه بچرخانید(در حالت ایستاده) تا به حالت قبلی برگردد و  در امتداد 2 پیچ ترازیاب قرار گیرد. برای مرتبه ی دوم در این حالت چک کنید تا حباب کماکان در مرکز صفحه ی ترازیاب قرار داشته باشد 

اکنون دوربین توتال استیشن کاملا تنظیم شده است و قابل استفاده می شود

خواندن 215 دفعه