نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

بتن مگر چیست ؟

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 06:02

نقشه برداری 

بتن مگر با نام های دیگری هم چون بتن نظافت یا بتن رگلاژ نیز شناخته می شود.

معادل انگلیسی بتن مگر: lean concrete

بتن مگر چیست؟ مهم ترین ویژگی بتن مگر کم بودن عیار سیمان در آن است، بدین معنی که میزان سیمان به کار رفته در آن در مقایسه با بتن سازه ای بسیار کم تر است. طبق تعریف صورت گرفته توسط IS 6461:1972 part 4، بتن مگر به صورت زیر تعریف می شود:

بتنی که میزان سیمان در آن کم است.

کاربرد بتن مگر چیست؟ بتن مگر دارای کاربرد سازه ای نیست، از این نوع بتن بیش تر برای آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای ایجاد یک سطح هموار استفاده می شود که استفاده از آن برای آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی ساختمان بسیار مرسوم است.

ملاحظات اجرایی استفاده از بتن مگر:

- با توجه به این که بتن مگر دارای آب نسبتا زیادی است لازم است خاک بستری که بتن مگر روی آن ریخته می شود کمی مرطوب باشد تا آب بتن مگر به بستر خاکی نفوذ پیدا نکند و بتن پوک نشود.

- سطح تمام شده ی بتن مگر می بایست کاملا صاف و یکنواخت باشد تا فاصله گذاری آرماتور از کف دچار مشکل نشود.

- لازم است بعد از ریخته شدن بتن مگر، سطح بتن تا چندین ساعت مرطوب نگه داشته شود.

 

 

خواندن 76 دفعه