نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

ارماتور در نقشه های سازه ای

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 06:16

نقشه برداری 

 

در نقشه خوانی مربوط به آرماتورها می بایست چند مورد را مد نظر قرار داد و با نگاه به نقشه بتوان درک مناسبی را از آرماتوربندی متصور نمود:1. قطر میلگرد

2. تعداد میلگرد

3. فواصل میلگرد

4. طول میلگردبه طور کلی، فرمول نمایش آرماتور(میلگرد) در نقشه های اجرایی به شرح زیر می باشد:

AϕB@C

A: نشان دهنده ی تعداد میلگردها می باشد (عددی که قبل از فی (ϕ) نوشته می شود.)

B: بیانگر قطر میلگرد(شماره ی میلگرد) می باشد (عددی که بعد از فی (ϕ) نوشته می شود.)

C: نشان دهنده ی فاصله ی بین میلگردها است(عددی که پس از @ می آید.)

هم چنین ممکن است لازم باشد که در نقشه ها طول میلگرد نیز ذکر شود که در این حالت:

L = D

D: نشان دهنده ی طول میلگرد می باشد.

برای آگاهی بیش تر به مثال های زیر توجه نمایید:

نمایش در نقشه معنی
25  16Φ

16 میلگرد با قطر 25 میلی متر

 

خواندن 46 دفعه