نقشه برداری

logo

خط ویژه : 77710230

مدیران لتیان سازه

 

تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سابقه کار
aghaye-shabani حميدرضا شباني ليسانس عمران - عمران رئيس هيئت مديره/مديرعامل 15سال
hoseini مهدي حسيني لیسانس نقشه برداري عضو هيئت مديره 22سال
سعید صفایی پاکدهی لیسانس نقشه برداری عضو هیئت مدیره 10سال
کریم آقازاده لیسانس نقشه برداری مدیر بخش نقشه برداری 16سال
نرگس احمدی لیسانس کارتوگرافی مدیربخش کارتوگرافی 9سال
یاسمن فراهانی لیسانس حسابداری مدیرامور مالی 8سال
نوشین درودگر لیسانس زیست شناسی مدیرامور اداری 9سال